peppersalt.pl

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, dalej : RODO) , poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, o których powinieneś wiedzieć :
1. Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Vestil Hotel Sp. Zo.o. (adres:  ul. Armii Krajowej 22C, 97-300 Piotrków Trybunalski). Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: data.privacy@vestil.pl.
2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą –kontakt poprzez data.privacy@vestil.pl.
3. Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:
Imię i nazwisko
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Zamówienie
Dane dotyczące płatności
Komentarze (jeśli dotyczy)

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziesz mógł zamówić ani dokonać rezerwacji stolika w naszej restauracji.
5. Zamawiający zamawiając posiłek jest zobowiązany do uregulowania płatności w momencie potwierdzenia przez restauracji realizacji zamówienia.
6. Zamawiający może dokonać płatności za pośrednictwem portalu przelewy24 lub gotówką przy odbiorze zamówienia.
7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być przede wszystkim podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa takie jak sądy czy też urzędy.
8. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
b. 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
c. 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.
9. Pliki cookies są wykorzystywane:
• w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie,
• w celach marketingowych i statystycznych,
• w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
10. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników.
11. Prawo do sprzeciwu
a. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
b. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
c. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu

więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu..

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=